Přátelští nepřátelé

Přátelští nepřátelé

Micah Trippany

72,047 Slova

5.0

Popis

Montgomerové a Daviesové měli více než 500 let sporné sousedské vztahy. Ať už to začala žena nebo prase, Madeline Montgomeryová a Gryff Davies udržují spor dál. Škádlení a vtípky se odehrávaly už v dě tství, a zatímco Gryff byl tři roky pryč a bojoval s Napoleonem, oba se vlastně míjeli. Když se Maddie dozví, že její otec přišel o rodinné jmění při podvodu s akciemi, doufá, že všichni sourozenci Daviesovi zůstanou v Londýně a nedostaví se na podání ruky, které Jindřich VII. nařídil, aby se pokusil zastavit svár mezi oběma rodinami. O jarní rovnodennosti se musí jeden člen z každého rodu sejít na pásu země nikoho mezi oběma panstvími a podat si ruku, pokud se někdo ze strany rodu nedostaví, získá pozemek druhý rod. Maddie potřebuje peníze, které by mohly plynout z vlastnictví pozemku, ale s odstupem několika minut se objeví nejhorší Davies.