Gedekt door de 4 Monsters

Gedekt door de 4 Monsters

Ilona Hurdle

84,884 Woorden

5.0

Beschrijving

Zonder dat Aliana het weet is ze gedekt door de 4 Monsters: The Devourer, The Creeper, The Grotesque en de Empty Man. Bij het bieden kondigde de veilingmeester de Verslindster als winnaar aan toen de 4 Monsters in hun biedingsstrijd staakten. Hoewel Aliana is gepaard met 4 Monsters die haar herkennen als hun Fated Mate en bereid zijn alles te doen om haar te nemen en veilig te houden. Ze hebben haar nooit kwaad gedaan. Noch hebben ze geprobeerd haar pijn te doen. Aliana is gevangen in het midden van een oorlog waar monsters van een lager niveau op een moordpad zijn om in kracht te stijgen om de 4 Terrors aan te kunnen. Wat kan er misgaan?