Výčitky svědomí Alfa

Výčitky svědomí Alfa

118,947 Slova

5.0

Popis

"Rozveď se se mnou ještě dnes, nebo zemře." V mysli jsem Josepha propojila. Před třemi lety mi Joseph řekl, že by si mě vzal, kdybych mohla být dárkyní krve jeho milenky. Myslela jsem, že ho přiměju, aby mě miloval, až se vezmeme. Ale mýlila jsem se. Byla jsem služebnou jeho rodiny, dárkyní krve jeho milenky, ale nikdy jsem pro něj nebyla skutečnou lunou. Teď jsem o svého vlka přišla. Musela jsem se z toho manželství bez lásky dostat. "Nebuď hloupá, Ann. Jde ti o peníze? Můžu ti dát víc." Josef se nabídl. "Tady stojí, že od tebe nic nechci." Ukázal jsem na rozvodové papíry a požádal ho: "Podepiš ty papíry, Josephe." --- "Tati..." Myšlenkově jsem se spojil s otcem. Nemluvila jsem s ním celé tři roky, co jsem vdaná. "Mariano? Co se děje?" Otec se zeptal, jeho hlas byl tichý, a přesto byl tak nadřazený. "Jsem rozvedená," řekla jsem mu slavnostně. "Vrať se domů do paláce, princezno," nařídil mi otec. --- Jak pravda pomalu vycházela najevo, Josef si konečně uvědomil, co ztratil. "Můj příteli, vezmeš si mě znovu?" Konečně odhodil svou hrdost a důstojnost. "Nech toho."